dijous, 8 de maig de 2014

Ripoll, l'escriptorium més antic de Catalunya, de festa major amb un cartell pop d'Eudald Hueso

http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/23649/sant/eudald/pop/cartell/festa/major