dissabte, 22 de desembre de 2012

La tipografia dels Mèdicis entre Roma i l'orient, a Florència