divendres, 21 d’agost de 2009

Lleida a la poesia visual de Fernando Aguiar