dilluns, 3 de novembre de 2008

Europeana: digitalitzant el patrimoni d'arxius, biblioteques i museus

Informació completa i actualitzada sobre aquest projecte la trobareu a http://beatcat.blogspot.com/2008/10/neix-europeana-la-biblioteca-museu-i.html