divendres, 20 de juny de 2014

500 anys de matemàtiques, exposats a la Biblioteca de l'Hospital Reial de Granada

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/eventos-bug/exposiciones/estudios-de-matematicas