dilluns, 28 d’abril de 2014

La creació de l'Escola de Bibliotecàries vista per l'il·lustrador Alex Ferreiro

Vinyetes extretes de la publicació L'inici del demà: historia de la Mancomunitat de Catalunya 1914-1925. Guió de Raimon Portell. Barcelona: Diputració de Barcelona, 2014, pàg. 13.