divendres, 2 de març de 2012

LUX IN ARCANA, catàleg de l'exposició. Roma: Palombi editori, 2012