dimecres, 23 de novembre de 2011

La química de los libros: ciència i conservació del patrimoni documental, a la BN de Madrid